Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Ερώτημα της Δευτέρας 14 Δεκ 2020

Έχει χαθεί αυτή η διάθεση εξερεύνησης και τόλμης από την Ελληνική αγορά ή είναι μόνο η ιδέα μου;