Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Επικίνδυνο Καλοκαίρι του 2021 (για την Ελλάδα)

Αυτό το καλοκαίρι έχει μία ιδιαιτερότητα: όλοι (γενικά το γράφω) ΘΕΛΟΥΝ κάτι να ΠΑΡΟΥΝ! Και αυτό το θέλουν από τους άλλους. Και κανένας (γενικά και πάλι) δεν σκέφτεται να ΔΩΣΕΙ! Και ενώ θέλουν όλοι κάτι από τους άλλους στο εσωτερικό ΚΑΙ η Γείτων θέλει να πάρει και ο Covid-19 θέλει να πάρει (περισσότερες ζωές).

Γενικώς όλοι θέλουν να πάρουν!

Μα καλά. Δε συνέβαινε το ίδιο και τα άλλα καλοκαίρια; Όχι σε αυτό το βαθμό και με μεγάλη διαφορά μάλιστα. Αναλογιστείτε λίγο τον περίγυρο σας και αναρωτηθείτε για μια στιγμή ποιοι και πόσοι θέλουν να σας ΔΩΣΟΥΝ κάτι. Και αμέσως μετά ποιοι και πόσοι θέλουν να σας ΠΑΡΟΥΝ κάτι. Το τελευταίο μπορεί να είναι ο χρόνος σας, μπορεί η διάθεσή σας, μπορεί η δημιουργικότητά σας, μπορεί η τόλμη σας, μπορεί… μπορεί… μπορεί… για να μην αναφερθώ στα υλικά.

Και όλα αυτά, διότι επικρατεί καθαρά η λογική του ΠΑΡΕ! Πάρε από τον άλλον ό,τι μπορείς και τα αμέσως προηγούμενα (χρόνος, διάθεση, δημιουργικότητα, τόλμη και άλλα τόσα θετικά) είναι (ή μάλλον ορίζονται πλέον) ως περιττά.

Σε μια κοινωνία όμως, όπου όλοι θέλουν να πάρουν και κανείς να δώσει, στο τέλος κανένας δεν θα πάρει τίποτα ή σχεδόν κανένας. Κάποιοι πονηροί θα πάρουν αυτά, τα οποία απαιτούν οι άλλοι από τους άλλους.

Αυτό το καλοκαίρι, όσο εξελίσσεται χρονικά, το “ΠΑΡΕ” θα κυριαρχεί ενώ το “ΔΩΣΕ” θα σβήνει… Και όσο φθίνει τόσο κάτι άλλο θα θελήσει να πάρει τα περισσότερα…

Υπάρχει δυνατότητα αναστροφής;

Προφανώς και ναι αλλάζοντας όμως τη σειρά. Πρώτα το “ΔΩΣΕ” και μετά το “ΠΑΡΕ”…

(Δεν το βλέπω).

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #79 της 25-07-2021)

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)