Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Αυτό το διάστημα μελετώ επισταμένως το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας προκειμένου να υποβάλλω τις προτάσεις μου στην… Αγγλική Κυβέρνηση! Τώρα πλέον έρημοι και μόνοι οι Άγγλοι ασθενείς μακριά από τη ζεστή αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου ζήτησαν εναγωνίως μία λύση. Διαπίστωσα ωστόσο πως ήλθα δεύτερος και καταϊδρωμένος. Ο διεθνούς φήμης αναλυτής Benny Hill κατέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τις διαφορές μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά την υγεία.

Ομολογώ πως τόσο εμπεριστατωμένη οπτικοποιημένη ανάλυση δεν θα μπορούσα ουδέποτε να επιτύχω.

Δείτε όμως και το τέλος!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)