Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Δεύτερο Μυστικό

Υπάρχουν τρία μυστικά: το πρώτο το αποκρύπτεις από τους άλλους, το δεύτερο το κρύβεις από τον εαυτόν σου και το τρίτο είναι η… αλήθεια!

Θα ήταν ξεκάθαρα όλα, εάν υπήρχε μόνο μία αλήθεια. Αλήθειες όμως υπάρχουν πολλές: των άλλων, η δική σου, της ίδιας της… αλήθειας. Για τους άλλους δεν σε ενδιαφέρει, τις αλήθειες ούτως ή άλλως δεν μπορείς να τις ελέγξεις, άρα το μυστικό, το οποίο κρύβεις από τον εαυτόν σου είναι το πλέον επικίνδυνο.  Είναι το δεύτερο μυστικό.