Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Δίμηνο (1 Νοε – 31 Δεκ 2021) της Αμαρτίας του “Προ”

Σας έχω ετοιμάσει μία γερή δόση αναλύσεων και προτάσεων στους τομείς ενδιαφερόντων μας: καλλιτεχνικά – επενδυτικά – οικονομικά – πολιτικά. Σε αντίθεση με τον αγαπητό Ζάκερμπεργκ θα το ονομάσω “προ”. Το “μετα” εκτός της προφανούς σημασίας του, σημειολογικά  παραπέμπει σε ένα δεδομένο, το οποίο έχει ήδη δημιουργηθεί και θα το ακολουθήσετε. Το “προ” όμως, σημειολογικά και πάλι παραπέμπει σε κάτι, το οποίο δημιουργείται νωρίτερα.

Ό,τι διαβάζετε είναι ήδη παρελθόν, είναι “μετα”. Στην Teucris, θέλω να πιστεύω πως ό,τι διαβάζετε είναι “προ”. Όχι ακόλουθοι του παρελθόντος, αλλά δημιουργοί του μέλλοντος!

Τόσο απλό…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)