Το Βλέμμα του Μίσους

Μία συγκλονιστική φωτογραφία…

Η αποτύπωση του μίσους μέσα από το βλέμμα ενός τέρατος, με ανθρώπινη μορφή.

Ωστόσο η ύπαρξη του μίσους στον Κόσμο είναι η υπέρτατη πρόκληση προκειμένου να επιλέξεις ελεύθερα το αντίθετο του. Άλλωστε τι αξία θα είχε;

Διαβάστε το σχόλιο, το οποίο συνοδεύει την φωτογραφία.

https://www.facebook.com/100000259089117/posts/2421119134573366/