Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Το Βλέμμα του Μίσους

Μία συγκλονιστική φωτογραφία…

Η αποτύπωση του μίσους μέσα από το βλέμμα ενός τέρατος, με ανθρώπινη μορφή.

Ωστόσο η ύπαρξη του μίσους στον Κόσμο είναι η υπέρτατη πρόκληση προκειμένου να επιλέξεις ελεύθερα το αντίθετο του. Άλλωστε τι αξία θα είχε;

Διαβάστε το σχόλιο, το οποίο συνοδεύει την φωτογραφία.