Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Αρχαιότερο Επώνυμο στον Κόσμο

Πάντοτε οι εορτές δημιουργούν μία μορφή κατάθλιψης. Πόσω (πόσο;) μάλλον η σημερινή ημέρα, εξ’ ορισμού η θλιβερότερη του έτους γιά τον Χριστιανικό Κόσμο.
Να σας δώσω μία αφορμή για ενδιαφέρουσα σκέψη, ώστε να τροποποιήσω κάπως τα συναισθήματα.
Ποιό είναι το αρχαιότερο επώνυμο στον Κόσμο;

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)