Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το “Ανάθημα του Πραξία”

Έκθεμα του Μουσείου της Ακρόπολης. Για την περιγραφή διαβάστε στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Μουσείου, ο οποίος παρατίθεται στα σχόλια…

Η συνολική αισθητική του εκθέματος νομίζω είναι μοναδική και μου δημιουργεί ένα συναίσθημα θαυμασμού και αγαλλίασης ταυτόχρονα. Θυμάμαι πάντοτε τη φράση κάποιου, ο οποίος έλεγε για τον κινηματογράφο, πως η μοναδικότητα του έγκειται στο γεγονός πως οι άνθρωποι πληρώνουν για να βιώσουν συναισθήματα, τα οποία δεν θα ήθελαν ποτέ να ζήσουν στην πραγματική τους ζωή!

Ισχύει κατά τη γνώμη μου και για ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Αυτό το πρόσωπο νομίζω πως είναι κατά κάποιον τρόπο η αρχή ή η ιδέα του κινηματογράφου, αλλά κάτι χιλιάδες έτη νωρίτερα!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)