Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Το Έγκλημα της “Λώρελάυ”

Διαβάστε από το βιβλίο του Κώστα Μάγερ, “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ”, τόμος Β΄ένα σπουδαίο περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στις 2 Νοεμβρίου του 1902. Το γεγονός ότι μεσολαβούν περισσότερα από 100 έτη και πως συνήθως “ξεχνάμε”, διότι απλούστατα ποτέ δεν μάθαμε διάφορα ιστορικά γεγονότα είναι χαρακτηριστικό, του πόσο κοντόφθαλμα προσεγγίζουμε την πραγματικότητα. Ο Κόσμος υπήρχε πολλές χιλιάδες χρόνια -πριν καν γεννηθούμε-…

Το Έγκλημα της “Λώρελάυ”

Το αρχείο είναι pdf. Σας προτείνω να το αποθηκεύσετε και στην εντολή View να επιλέξετε Rotate View, ώστε να μπορέσετε να το αναγνώσετε εύκολα. Αξίζει σαφώς ο επιπλέον κόπος…

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)