Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Τοπογραφικά και Πέτρινα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εκπόνηση μία μελέτης και κατά συνέπεια στην κατασκευή ενός έργου είναι η έλλειψη του τοπογραφικού!

Τι εννοώ με αυτό;

Τα περισσότερα έργα αυτής της μορφής, ξενοδοχεία, ειδικές εγκαταστάσεις, πέτρινα κτίσματα κατασκευάζονται σε εκτός σχεδίου περιοχές… Προκείμενου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια απαιτείται πριν και πέρα από οτιδήποτε άλλο ένα σωστό και σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία τοπογραφικό.

Οι τοπογράφοι γνωρίζουν πολύ καλά τι απαιτείται για την σύνταξή του.

Ωστόσο δεν αρκεί μόνον αυτό. Αφού συνταχθεί το τοπογραφικό απαιτούνται και κάποιες εγκρίσεις από δημόσιες υπηρεσίας με προεξέχων το δασαρχείο. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η οριοθέτηση ενός ρέματος, ο καθορισμός γραμμής αιγιαλού για τα παραθαλάσσια, εγκρίσεις από την αρχαιολογία και ενδεχομένως και από το υπουργείο βιομηχανίας (εάν πρόκειται για βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις), το επιμελητήριο κ.ο.κ.

Η σημαντικότερη έλλειψη, την οποία έχω αντιμετωπίσει είναι η μη ύπαρξη βεβαίωσης από το δασαρχείο. Χωρίς αυτήν ούτε να πρωτοκολληθεί δεν επιτρέπεται ο φάκελος αδείας.

Για κάποιον άγνωστο λόγο η βεβαίωση χαρακτηρισμού μία έκτασης μπορεί να απαιτήσει κάποια χρόνια. Αυτό προσωπικά ποτέ μου δεν το κατάλαβα.

Εάν έχετε σκοπό να υλοποιήσετε την κατασκευή σας σε σύντομο διάστημα (5-6 μήνες) ξεκινήστε άμεσα τα προηγούμενα. Είναι μεγάλη η ψυχική ταλαιπωρία της μη ύπαρξης την δεδομένη στιγμή… Σκεφτείτε να αποφασίσετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, να κάνετε όνειρα και μόλις επισκεφθείτε την αντιπροσωπία να σας ενημερώσουν πως θα πρέπει αφού το παραγγείλετε να περιμένετε έναν χρόνο να τα παραλάβετε…

Συνεπώς χωρίς δεύτερη σκέψη ετοιμάστε το τοπογραφικό!

Σημ. Υπάρχει και από την πλευρά μου η ανάλογη δυνατότητα με τον συνεργάτη μου τοπογράφο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και μία πρώτη ουσιαστική αυτοψία με τον χώρο και τις εδαφικές – κατασκευαστικές συνθήκες. Εάν σκέφτεστε την επιλογή Teucris τότε βελτιστοποιούμε την διαδικασία και έχουμε μία εκ των ουκ άνευ πραγματική εικόνα. 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)