Τι εστί «Πολιτική Δημοσιογραφία»…

Αντιστρέψτε τα νοήματα και έχετε τον ορισμό της Ελληνικής «Δημοσιογραφίας»..