Τι εστί “Πολιτική Δημοσιογραφία”…

Αντιστρέψτε τα νοήματα και έχετε τον ορισμό της Ελληνικής “Δημοσιογραφίας”..