Τι εστί «Πολιτική Δημοσιογραφία”…

Αντιστρέψτε τα νοήματα και έχετε τον ορισμό της Ελληνικής «Δημοσιογραφίας”..