Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τι Διδάσκει ένα Μικρόφωνο

Δεν πρόκειται περί τεχνικής ανάλυσης. Ούτε και πραγματείας περί μικροφώνων, διότι δεν είμαι ειδικός. Πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Ο ήχος αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα στην κινηματογράφηση. Πώς μπορείς να απομονώσεις κάτι… αόρατο, το οποίο μεταδίδεται μέσω του αέρα και με κάθε απροσδιόριστο και τυχηματικό τρόπο;

Υπάρχει μία κατηγορία μικροφώνων, τα οποία βλέπετε κυρίως στις διάφορες εκδηλώσεις, όπου τον ήχο τον αιχμαλωτίζουν από την πίεση της αναπνοής. Ως εκ τούτου λειτουργούν σε πολύ κοντινές αποστάσεις από την πηγή και αγνοούν κάθε άλλον ήχο από το περιβάλλον.

Κάπως ανάλογα λειτουργεί η αγορά και οι συνθήκες. Γεμάτη ήχους και θορύβους, οι οποίοι εμποδίζουν να ακουστεί η δική μας φωνή. Δεν μπορείς να τους απομονώσεις. Μπορείς όμως να αλλάξεις… μικρόφωνο και να ακούς μόνο τον ψίθυρο της δικής σου φωνής.

Ισχύει και αντιστρόφως. Εάν θέλεις να αφουγκραστείς την αγορά χρησιμοποίησε ένα άλλο διαφορετικό και πολύ ευαίσθητο μικρόφωνο, το οποίο μπορεί να καταγράψει και τον ήχο των φτερών μιας πεταλούδας.

Το περιβάλλον και οι ήχοι του δεν αλλάζουν. Το τι θέλεις όμως να ακουστεί ή να ακούσεις εξαρτάται καθαρά από εσένα.

Άλλαξε μικρόφωνο!