Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Την… Αγαπώ!

Ποιά;
(Προσοχή: εμπεριέχει και ακατάλληλο διά… ενηλίκους -όχι ανηλίκους- περιεχόμενο υπό μορφήν σόκιν ανεκδότου, αλλά αφού την… αγαπώ;)
——————–
Στο Facebook:

Στο YouTube: