Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τα Χαρακτηριστικά του Loser

Αναρωτιέμαι αρκετές φορές, τι είναι αυτό, το οποίο κάνει έναν άνθρωπο (ακόμα και τα ζώα όμως), αυτό, το οποίο ονομάζουμε “loser” (κοινώς αυτός, ο οποίος χάνει συνεχώς)…

Είναι άραγε οι πράξεις του, οι οποίες είναι τόσο άστοχες, ώστε να οδηγούν σε εντελώς λάθος δρόμους και να χάνει; Αυτό εμένα δεν με πείθει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το σκεπτικό του και συνεπώς κάθε δράση του είναι αιτιολογημένη σε σχέση με αυτό.

Όχι! Είναι το Timing (δηλαδή η –ιδιαιτέρως- λάθος επιλογή του χρόνου δράσης).

Όταν αναφέρομαι στη δράση εννοώ σαν “δράση” και την απόφαση του να μην κάνει τίποτα, διότι και αυτό αποτελεί μορφή “δράσης”. Επί πλέον μπορεί να ισχυριστεί κάποιος πως μπορεί να συμβαίνει αυτό σε κάποιους τομείς της ζωής του ή σε κάποιες περιόδους της ζωής του…

Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι ισχύουν τα προηγούμενα…

Συνήθως αυτό συμβαίνει στα κρισιμότερα σημεία της επίσης κρισιμότερης στιγμής…  και ο loser είναι αυτός/ή, ο οποίος έχει την μοναδική καθώς και ιδιαίτερη ικανότητα να “εντοπίζει” την πλέον ακατάλληλη στιγμή να δημιουργήσει το πλέον άστοχο ζήτημα… ή να πράξει εντελώς ανόητα και εις βάρος του εξαντλώντας τον καλύτερο σύμμαχό του, όταν αυτός δίνει την σημαντικότερη μάχη για το συμφέρον του… (και όταν και η τελευταία ικμάδα ψυχικής δύναμης είναι απολύτως απαραίτητη και αυτή, η οποία θα κάνει την διαφορά)…

Αυτό μάλιστα συμβαίνει καθ΄έξιν… και όχι περιστασιακά… (όπως θα μπορούσε να συμβεί και συμβαίνει στην ζωή μας ενδεχομένως, στον οποιονδήποτε από εμάς)…

Αυτός είναι ο loser κατά την άποψή μου…

Σημ. Δύο είναι τα βασικά εξωτερικά γνωρίσματα ενός loser:

Η δυστροπία σε συνδυασμό με την αίσθηση “τα γνωρίζω όλα” και κυρίως η έλλειψη εμπιστοσύνης (ή καχυποψία) σε οτιδήποτε…

Please, DO NOT LOSE!