Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Τα Τρία “Θ” της Ζωής μας

 Όλα τα προβλήματα στη ζωή κυριαρχούνται από τρία “Θ”.

Το πρώτο:

“Θάνατος”: με το θάνατο επιλύονται όλα για εκείνην ή εκείνον, ο οποίος πεθαίνει. Μόνο πως το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου “Θ” είναι εκτός αυτής της ζωής.

“Θαύμα”: η σταθερή και σίγουρη αξία. Είναι το απόλυτο “Θ”. Το να βασίζεσαι στο θαύμα αποτελεί την καλύτερη τακτική. Λειτουργεί πάντα, μόνο πως έχει το δικό του χρόνο και αυτό το καθιστά κάπως δύσχρηστο μερικές φορές.

Εάν τίποτα από τα προηγούμενα δε λειτουργήσει τι σου μένει;

Η “Θλίψη”, το τρίτο “Θ”. Ζεις και δεν συμβαίνει τίποτα. Άρα… θλίψη.

Τέλος υπάρχει και ένα τέταρτο, το οποίο είναι όπως ο μπαλαντέρ στα τραπουλόχαρτα. Πιστεύεις δεν πιστεύεις δεν έχει καμία σημασία. Συμπλήρωσε τα γράμματα και θα σου εμφανιστεί. Λέγεται: “Θ – – Σ”.

Εάν τέλος και πάλι τίποτα από όλα αυτά τα “Θ” δεν εννοεί να δράσει, τότε σου απομένει το πέμπτο: σίγουρα έχεις… “Θέμα”!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)