Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Τα Ρωμαϊκά Λουτρά και ένα Quiz

Στην πόλη μας, όπως όλες/οι γνωρίζετε σε κάθε ανασκαφή προκύπτει και κάποιο αρχαιολογικό αποτύπωμα. Τα περισσότερα προέρχονται από την Ρωμαϊκή εποχή, όπου η Πάτρα απολάμβανε μεγάλων προνομίων, μέχρι και δικό της νόμισμα είχε το δικαίωμα να κόψει.

Απόρροια της κοσμοπολίτικης ζωής και ανάπτυξης ήταν τα πολυάριθμα λουτρά, τα οποία είναι διάσπαρτα σε κεντρικότατα σημεία της.
Οι σύγχρονες φωτογραφίες προέρχονται από ένα από αυτά. Εάν μπορέσετε εντοπίστε τη θέση τους (αρκετά δύσκολο, διότι τα στοιχεία είναι ελάχιστα και περισσότερο για να σκεφθείτε σε ποια σημεία υπάρχουν), αλλά κυρίως πως αλλιώς ονομάζονταν τα δημόσια λουτρά των Ρωμαϊκών χρόνων.

(Αφορά μάλλον κατοίκους της Πάτρας, αλλά το δεύτερο ερώτημα του quiz ισχύει παντού).

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)