Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Τα Παγωμένα Κύματα

Φαίνονται σα να έχουν παγώσει, αλλά δε συμβαίνει. Είναι όπως οι σκέψεις μας όταν κυριαρχούν οι προκαταλήψεις και οι εμμονές. Παγώνουν κάτι, το οποίο εγγενώς κινείται.
Η πιο χαρακτηριστική υπερφυσική ικανότητα είναι να ταξιδεύεις στις κορυφές των κυμάτων της ζωής, κάτι, το οποίο είναι μάλλον ενστικτώδες και αποτελεί ιδιότητα – προνόμιο κάθε ανθρώπου, ώστε να δημιουργεί τη δική του τύχη ή μοίρα.
Μην παγώνεις λοιπόν τα δικά σου κύματα!

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)