Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Τα Μάτια Δίχως Πρόσωπο

Ο Jean Renoir είπε κάποτε: “Ο Θεατής δίνει τέλος στην ταινία”. Μία τόσο σπουδαία παρατήρηση… Νομίζετε πως στη ζωή δεν ελέγχετε σχεδόν τίποτα; Πως είστε σε μία κινηματογραφική αίθουσα θεατές ενός έργου, το οποίο δεν γνωρίζετε ούτε πώς υλοποιήθηκε, ούτε για ποιο λόγο υλοποιήθηκε, ούτε πως εξελίσσεται, ούτε πως θα καταλήξει; Κι όμως εσείς είστε αυτή ή αυτός, ο οποίος θα δώσει το “τέλος”. Εντελώς έξω από τα συναισθήματα, τα οποία σας γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του ή από τη χαρά ή τη λύπη ή ακόμα και την τραγικότητα της κατάληξης, εσείς πάλι “γράφετε” το τέλος.

Μόλις ανασηκωθείτε από το κάθισμα σας έχετε ήδη αποφασίσει για τη συνέχεια. Νομίζετε ακόμα πως είστε θεατές της ζωής;

Όχι! Εσείς είστε τα μάτια της δίχως όμως το πρόσωπο.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)