Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τα Λάθη Λογικής

Εάν τα δεδομένα είναι λανθασμένα αλλά η λογική σου τέλεια, τότε τα συμπεράσματά σου είναι αναπόφευκτα λανθασμένα. Συνεπώς κάνοντας λάθη λογικής έχεις μία μικρή πιθανότητα να φτάσεις σε σωστό συμπέρασμα.

Ωστόσο δεν αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα (δεδομένα) όπως είναι, αλλά όπως είμαστε εμείς. Συνεπώς πάντα τα δεδομένα μας θα είναι διαφορετικά από την πραγματικότητα, ασχέτως εάν είναι συνεπή με το πως είμαστε εμείς.

Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να βασίζεστε στη λογική. Και εάν το καλοσκεφτείτε θα δείτε πως όλες οι λεγόμενες αποτυχίες μας εξηγούνται πλήρως με το προηγούμενο σκεπτικό: σκεφτήκαμε… λογικά!