Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τα Καπρίτσια της Μοίρας

Όταν το πρόβλημά σου είναι τα καπρίτσια (ιδιοτροπίες) της μοίρας, καμία προσπάθεια δεν έχει νόημα, καμία ικανότητα δεν μετράει, καμία δική σου αντίδραση. Όσο και να προσπαθείς αποτέλεσμα δεν θα δεις. Σταμάτα να προσπαθείς.

Στα καπρίτσια της μοίρας απάντησε με τα δικά σου (καπρίτσια)!