Τα Καπρίτσια της Μοίρας

Όταν το πρόβλημά σου είναι τα καπρίτσια (ιδιοτροπίες) της μοίρας, καμία προσπάθεια δεν έχει νόημα, καμία ικανότητα δεν μετράει, καμία δική σου αντίδραση. Όσο και να προσπαθείς αποτέλεσμα δεν θα δεις. Σταμάτα να προσπαθείς.

Στα καπρίτσια της μοίρας απάντησε με τα δικά σου (καπρίτσια)!