Τα Θαύματα

“Τα Θαύματα είναι η μόνη Ρεαλιστική… Πραγματικότητα!”
-Teucris