Τα Θαύματα

«Τα Θαύματα είναι η μόνη Ρεαλιστική… Πραγματικότητα!”
-Teucris