Τα Θαύματα

«Τα Θαύματα είναι η μόνη Ρεαλιστική… Πραγματικότητα!»
-Teucris