Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

“Τα γεράματα του αετού είναι όπως και τα νιάτα του: γεμάτα ρίσκο.”

Βέβαια γεράματα κατ’ εμέ είναι τα άνω των 85-90, αλλά να μην χαλάσω την ομορφιά του ρητού!