Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Τέλος 2021 και Αρχική Προφητεία του 2022

Πλησιάζουμε στη λήξη ενός ακόμα έτους· ενός δύσκολου έτους, αλλά κυρίως διδακτικού. Το 2021 είναι (δεν έληξε ακόμα) ένα έτος από το οποίο κάποιος οφείλει να μάθει. Όχι να κρίνει ούτε να τυφλωθεί με απέραντη σιγουριά πως αυτό, το οποίο φαίνεται και πιστεύει είναι “αυτό”. Χρειάζεται συστολή και περίσκεψη.

Εάν στις 00:01 της 1ης Ιανουαρίου 2022 σας βγει από μέσα σας ένα επιφώνημα “ουφ” ανακούφισης για το πέρασμα του 2021 στην αιωνιότητα –λυπάμαι αλλά θα σας στενοχωρήσω- δεν αξιολογήσατε σωστά. Διότι τονίζω το 2021 είναι ένα έτος διδαχής και περισυλλογής. Αναλογισθείτε!

Σημειώνω στο σημείο αυτό, πως δεν έχει σημασία εάν είναι αυθαίρετη η ημερομηνία και απλά ένας αριθμός. Ο Δυτικός Κόσμος έθεσε αυτή τη μέτρηση. Και θα μπορούσε να είναι μία οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία. Ωστόσο, ακόμα και εάν κάτι είναι αυθαίρετο, από τη στιγμή κατά την οποία αποτελεί ορόσημο έχει νόημα. Και λίγο πριν από την αυγή και λίγο πριν το δειλινό είναι οι πλέον μυστηριακές στιγμές.

Αυτές οι τελευταίες ημέρες του 2021 είναι εφοδιασμένες με αυτήν την μαγεία του οροσήμου. Εκμεταλλευτείτε τις κατάλληλα.

Σε προηγούμενο άρθρο μου προ-Προφητικό έδωσα ένα στίγμα του 2022. Ένα όμως και αυτό ήταν το στίγμα του αγώνα. Αλλά δεν έδωσα και κάτι ακόμα. Και αυτό είναι το στίγμα της ένωσης. Το 2022 είναι το έτος του “2”. Και αυτό σημαίνει πως ο αγώνας σας για να έχει επιτυχία πρέπει να συνδυάζεσαι και με κάτι ακόμα. Θα μπορούσα να το συνοψίσω με τη φράση:

“Όχι εσείς εναντίον του Κόσμου”, αλλά “εσείς ΚΑΙ ο Κόσμος εναντίον των αντιξοοτήτων”.

Η δύναμις του 2022 είναι στην σύμπραξη και όχι στο εγώ. Εάν ένας είναι μόνος το 2022, δύο θα είναι πλήθος!

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #90 της 28-12-2021)