Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σύντομο Σχόλιο περί Πολιτικών Εξελίξεων και 3 Χρυσοί Κανόνες

(Αφορά κυρίως όσες/ους ανήκουν στην ελεύθερη επιχειρηματική αγορά)

Προσοχή: δεν εκφράζω προσωπικές προτιμήσεις ή απόψεις ούτε αναλύω το γιατί και το πώς. Μόνο τις εκτιμήσεις μου υπό το κρυστάλλινο απρόσωπο πρίσμα του ψυχρού ματιού και χωρίς καμία υποκειμενικότητα ή επηρεασμό. Εάν το δείτε υπό οποιοδήποτε άλλο πρίσμα έχετε χάσει το Πνεύμα του άρθρου…

Αφορμή οι πολλές οι ερωτήσεις, τις οποίες δέχομαι όσον αφορά το τι προβλέπω… Πέρυσι τέτοια εποχή συναντούσα πολλούς, οι οποίοι στήριζαν τις επόμενες κινήσεις τους στην κυβερνητική αλλαγή. Μετά από έναν χρόνο συναντώ τους ίδιους, οι οποίοι επίσης κάνουν ακριβώς… το ίδιο. Είναι απογοητευμένοι και εναποθέτουν (πάλι) τις ελπίδες τους σε αλλαγή του πολιτικού πλαισίου.

Λοιπόν επειδή οι πλάνες είναι πολύ επικίνδυνες και επειδή οι “ελπίδες” (χωρίς δράση) μόνο απογοητεύσεις φέρνουν εκτιμώ:

1. Το τρίτο μνημόνιο με ΟΛΑ τα υπογεγραμμένα θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί απαρεγκλίτως.
2. Η παρούσα πολιτική κατάσταση δεν πρόκειται να μεταβληθεί την επόμενη τετραετία και εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2019.
3. Το 2019, έτος εκλογών δεν θα διαφοροποιηθεί το αποτέλεσμα από το υπάρχον.
4. Στα μέσα της επόμενης τετραετίας (2021) ενδέχεται σοβαρές ρωγμές να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή.

Η “μαντεία” έχει ως στόχο την αντίληψη της πραγματικότητας και την προσαρμογή στα υφιστάμενα δεδομένα και την άσκηση στρατηγικής πολιτικής όχι με την ελπίδα αλλά με πράξεις.

Συνεπώς προτείνω τρεις χρυσούς κανόνες:

1. Επιχειρηματικός σχεδιασμός με ορίζοντα 6ετίας…
2. Τα σημερινά δεδομένα (και αναφέρομαι κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας και τον φτωχό δανεισμό) δεν πρέπει να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στις αναγκαίες (και τολμηρές) αποφάσεις…
3. Ο σχεδιασμός οφείλει να είναι μεγάλης εμβέλειας και όχι “μικρο-μεσαίος”…

Όλα τα άλλα αποτελούν περιττές λεπτομέρειες και σπατάλη πολύτιμου χρόνου.

Πολύ περισσότερα (σε επίπεδο ανάλυσης και πρακτικών) στην ιστοσελίδα αλλά πάντα να γνωρίζετε ενημερώνω ούτως ή άλλως και το Facebook και το Twitter…

Άλλωστε κλάψτε ελεύθερα…