Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σχόλιο 01 Φεβρουαρίου 2019

“Μισή αλήθεια ίσον ολόκληρο ψέμμα.”
-Εβραϊκή παροιμία

“Μισό ψέμμα ίσον ολόκληρη αλήθεια.”
-Τευκρική παροιμία