Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σχόλιο προς Πάσα Κατεύθυνση με Παραλήπτες στο Εξωτερικό

Στην διεθνή πολιτική σκηνή, όποιος παίζει επικίνδυνα “παιγνίδια” προσθέτει στην καλύτερη περίπτωση πολλά εμπόδια στη ζωή του. Στη χειρότερη τη… συντομεύει!