Σχόλιο προς Πάσα Κατεύθυνση με Παραλήπτες στο Εξωτερικό

Στην διεθνή πολιτική σκηνή, όποιος παίζει επικίνδυνα “παιγνίδια” προσθέτει στην καλύτερη περίπτωση πολλά εμπόδια στη ζωή του. Στη χειρότερη τη… συντομεύει!