Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σχόλιο περί της Εφαρμογής των Μέτρων

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώς πόσο πιστά εφαρμόζονται τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας και εννοώ πόσο πιστά τηρούνται από τους πολίτες. Αλλά εάν επαναληφθούν ακρότητες και υπερβολές, όπως προηγουμένως, το μέτρο αυτό δεν θα είναι το τελευταίο. Υπάρχει και το μέτρο του ολικού παγώματος και να είσαστε βέβαιοι πως εάν στις 6 Απριλίου 2020 ο συνδυασμός πειθαρχίας πολιτών και χαλιναγώγησης του ιού δεν συμβαδίζουν θα επιβληθούν.

Ο Προφήτης Teucris προφήτευσε
(Προφητεία #19 της 23-03-2020)