Σχόλιο περί Γλωσσομάθειας 

Επειδή ανέφερα κάτι για τις γλώσσες, προσέξτε και μία άλλη λεπτομέρεια. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου για αιώνες Έλληνες και Τούρκοι συνυπήρχαν και μάλιστα με σχέση κατακτητή και κατακτημένου, άρα εξ΄ αντικειμένου σε υποδεέστερη θέση, (οι Έλληνες) ΔΕΝ μάθαιναν Τουρκικά.

Αντιθέτως οι Τούρκοι γνώριζαν σε μεγάλο ποσοστό Ελληνικά! Κάτι σημαίνει αυτό και μην βιαστείτε να εξάγετε εύκολα συμπεράσματα…