Σχόλιο για την Κατάσταση στην Τουρκία και το Ανατ. Αιγαίο

Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα.