Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σχόλιο για την Κατάσταση στην Τουρκία και το Ανατ. Αιγαίο

Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα.