Σχόλιο για την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26)

Μόλις η πράσινη ενέργεια γίνεται προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις, έχει ήδη δηλητηριαστεί.