Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σχόλιο από το …Μέλλον

Το Πρώτο Σχόλιο

Αν και αφορά την ημερομηνία της 25ης Μαρτίου 2013 αυτό το σχόλιο γράφτηκε στο παρελθόν. Ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός:

Ότι διαβάζετε στις εφημερίδες ή το διαδίκτυο ή γενικά ακούτε αντικατοπτρίζει και περιγράφει το παρελθόν. Έχει ήδη γίνει. Είναι ένα γεγονός ή στην καλύτερη περίπτωση μία πρόθεση, η οποία όμως έχει ήδη εκφρασθεί…

Συνεπώς είστε ήδη στο “παρελθόν” και απλώς πλέον ακλουθείτε…

Όχι όμως εδώ!

Στην Teucris συμμετέχετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος! Ενημερώνεστε προκειμένου ΕΣΕΙΣ να αποφασίσετε. Είστε ήδη στο μέλλον!

Όχι ακόλουθοι αλλά πρωτοπόροι…