Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Συννεφιασμένος Βόλος

Συννεφιασμένος Βόλος. Όταν οι καπναποθήκες μετατρέπονται σε Πανεπστήμια υπάρχει Ελπίς!