Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Συνειρμοί – Συζεύξεις

Στο παλαιό αρχοντικό η συνύπαρξη του φυτού με το κτίριο και το χρώμα του ουρανού και του κτιρίου. Ωστόσο, το μόνο, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος, ούτε και να καταστρέψει από τα τέσσερα είναι το χρώμα του ουρανού.