Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Συμπλήρωμα (Επτά Χρόνια στο Θιβέτ)

Η αρχαιο-Ελληνική εκδοχή(κατά μία έννοια) διατυπώθηκε από τον Ισοκράτη, ο οποίος τόνιζε πως μπορείς να μάθεις από ένα κακό δάσκαλο. Οφείλεις να εντοπίσεις εκείνα, τα οποία θα σε ωφελήσουν. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό, διότι ενέχει εγγενώς την δράση στη φιλοσοφία του.

Η νεο-Ελληνική εκδοχή στηρίζεται στο “κάθε εμπόδιο για καλό”.
ΜΠΑ; Ποιος το είπε αυτό να τον “κανονίσω” στην πράξη;

Κάθε εμπόδιο για (πολύ κακό) είναι και τίποτα λιγότερο, απλώς αναγκάζεσαι να ενεργοποιείσαι και αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερες προκλήσεις και ευκαιρίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι ωστόσο δεν διαθέτουν τις δυνάμεις (είναι και αυτό μέσα στη ζωή) και φυσικά τα “καλά” δήθεν εμπόδια τους ξετινάζουν.