Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

Έχω διαπιστώσει πως υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός αναγνωστών μου, οι οποίοι ενδιαφέρονται σοβαρά για μία πρώτη αποτίμηση του ακινήτου τους είτε αυτό αφορά κάποια οικοπεδική έκταση είτε κάποιο κτίσμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο ζήτημα το τεχνικό-κατασκευαστικό. Είναι και το επενδυτικό. Τι μπορεί να γίνει και με ποιόν τρόπο; Ίσως και αυτό να είναι και το ισχυρότερο μου σημείο.

Ως εκ τούτου αποφάσισα από το 2020 και εντεύθεν να παρέχω αυτή την υπηρεσία ανεξαρτήτως του τι θα πράξετε στην πορεία. Σαφώς θα είναι σημαντικό για εμένα (και για εσάς) οι αποστάσεις να καλύπτονται με το αυτοκίνητα και αυθημερόν. Είναι ένας εύλογος περιορισμός αυτός.

Αναγκαστικά θα πρέπει να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης μου (προκαταβολικά) και μία τυπική αμοιβή. Επίσης θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει ουσιαστικό κέρδος για εσάς και όντως να επιλύονται απορίες και ζητήματα. Ως εκ τούτου θεωρώ πως το όφελος της γνώσης και των συνθηκών θα καλύψει τα όποια έξοδα σας.

Άμεση επικοινωνία: 6973 005611 (ή μήνυμα, δεν απαντώ ή το απενεργοποιώ όταν κάνω  κάποια άλλη εργασία) και ακόμα καλύτερα στο e-mail μου: teucris.saks@gmail.com ή/και teucris@tee.gr

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)