Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Συμβουλή για… Αναποφάσιστες/ους

Όταν γυρίζεις πίσω είναι σα να μην έφυγες ποτέ.