Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Συμβουλή για… Αναποφάσιστες/ους

Όταν γυρίζεις πίσω είναι σα να μην έφυγες ποτέ.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)