Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Συμβουλές από τον Νικκολό Μακιαβέλλι

1. Ο ασφαλέστερος και ολιγότερο σκανδαλώδης τρόπος να περιοριστεί η αλαζονεία κάποιου, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία σε μία δημοκρατία είναι να τον προκαταβάλεις με τις μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποίησε για να φθάσει σ΄ αυτήν.

2. Ο ηγεμόνας, ο οποίος θέλει να φυλάγεται από συνωμοσίες πρέπει να φοβάται περισσότερο εκείνους στους οποίους έχει επιδαψιλεύσει υπερβολικές χάρες, παρά εκείνους στους οποίους έχει κάνει βαρύτατες αδικίες. Επειδή οι τελευταίοι στερούνται τις ευκαιρίες, ενώ οι πρώτοι τις διαθέτουν εν αφθονία και έχουν όλοι τους ίδιους πόθους. –Και προσέξτε τώρα πολύ καλά αυτό-. Διότι ο πόθος να κυβερνάς είναι τόσο μεγάλος –μεγαλύτερος ίσως- όσο και ο πόθος για εκδίκηση.

“Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.”
– Αγάθων, 450-400 π.Χ.