Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Στο Δρόμο Γεννιούνται Συνειδήσεις ή μήπως…

Μία εντελώς ασυνήθιστη γωνία στο… κεντρικότερο σημείο της πόλης των Πατρών, απόψε το απόγευμα. Στο βάθος ένα αναρχικό σύνθημα γραμμένο στον τοίχο:

“ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ”, αλλά σκεπτόμουν μήπως τελικά στο δρόμο γεννιούνται ΚΑΙ Συν-Ειδήσεις.