Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Στην Πάτρα Μόνο…

Εντάξει είναι και αλλού, αλλά εδώ το εντοπίσαμε! Μην πυροβολείτε τον… πιανίστα! 😁 (Χρειάζεται ο ήχος).

Δείτε και στο YouTube, εάν προτιμάτε:

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)