Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Σκηνοθετώντας μία Γάτα – Directing a Cat

Εάν επιθυμείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη διαδικασία δείτε την στο YouTube παρακάτω.

 

 

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)