Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σκηνοθέτης και Ταινία

Σε μία κινηματογραφική ταινία δεν είσαι εσύ εκείνος, ο οποίος σκηνοθετεί αλλά το αντίθετο.

Η ίδια η ταινία σκηνοθετεί εσένα.