Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σκέψου Αντίθετα

Δημιουργικός Τρόπος Παρουσίασης Επενδυτικών Προτάσεων από την Teucris

Μετά από ενδελεχή σκέψη και σε συνδυασμό με την προσωπική μου εμπειρία κατέληξα στο συμπέρασμα πως η ζωή έχει τρία πλάνα. Το ένα είναι αυτό που επιθυμούμε και θα το ονομάσω πλάνο Α. Το άλλο είναι αυτό που συμβαίνει και θα το ονομάσω πλάνο Β. Υπάρχει μάλλον και το εντελώς απρόβλεπτο πλάνο Γ. Πάντα αναρωτιόμαστε γιατί τα πράγματα στη ζωή μας συμβαίνουν με τον τρόπο που …δεν θέλουμε, (ρωτήστε με!). Γιατί δηλαδή να είναι το πλάνο Β αυτό που συμβαίνει (και το οποίο δεν μας αρέσει) αντί του επιθυμητού πλάνου Α;

Η απάντηση:

Γιατί η ίδια η ζωή είναι δομημένη εγγενώς στο πλάνο …Β! Τόσο απλό.

Όταν προγραμματίζουμε τη ζωή μας και ειδικά σε θέματα με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον σκεφτόμαστε πάντοτε με την λογική του πλάνου Α. Ωστόσο συμβαίνει πάντοτε με αυτόν τον τρόπο; Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Δεν είμαι πάντως εγώ εκείνος, ο οποίος θα σας υποδείξει ποιο πλάνο θα συμβεί. Είμαι όμως εκείνος, ο οποίος θα προσεγγίσει το κάθε επενδυτικό σχέδιο όχι με τη λογική του πλάνου Α, αλλά με τον παραλογισμό του πλάνου Β και την έξαψη του πλάνου Γ.

Στην χειρότερη των περιπτώσεων εάν αποτύχουμε στο πλάνο Β τότε τι μένει; Να λειτουργήσει το πλάνο Α.

Αν μη τι άλλο η Teucris δεν δημιουργήθηκε για να σας πει αυτά που γνωρίζετε καλύτερα από εμένα..
Δείτε τα παραπάνω στην εφαρμογή των επενδυτικών προτάσεων.

Σκέψου Αντίθετα…

Δείτε την παρουσίαση (video)