Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σημασία στην Λεπτομέρεια…

Μία άλλη χαρακτηριστική ιδιότητα των κλασσικών αυτοκινήτων αλλά και των πέτρινων σπιτιών είναι η σημασία στην λεπτομέρεια…

Εδώ δεν χωρούν πολλές λέξεις παρά μόνο εικόνες…

Προσέξτε και πάλι! Τα πέτρινα δεν υπολείπονται…