Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σεμινάριο Αισθητικής και Χρωμάτων

Όταν τα χρώματα της φύσης συνδυάζονται με τα φυσικά δομικά υλικά και το χρώμα του Ουρανού. Σεμινάριο αισθητικής απόλαυσης και αρχιτεκτονικής υψηλής στάθμης.