Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Σίγουρη πρόβλεψη:

Θα ψηφιστούν όλα τα σκληρά μέτρα -κι ακόμα περισσότερα- και η f@cking αξιολόγηση ποτέ δεν θα κλείσει.

Κάλχας