Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ρωσσία – Ευρώπη για την Ουκρανία

Δεν μπορώ να μην σχολιάσω την επίσημη φωτογραφία της Ρωσσικής Προεδρίας στη συνάντηση των Προέδρων της Ρωσσίας και της Γαλλίας. Ο δεύτερος τον επισκέφθηκε για μία ιστορική συμφωνία για το ζήτημα της Ουκρανίας. Και ο πρώτος κάθισε… κοντά του για να τον ακούσει πολύ προσεκτικά!

Credits: Russian President Press Office / TASS (photo)