Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Ράλλυ – Ελεύθερη Πτώση

Είναι τόσο μεγάλη η «φαντασία» των συντακτών ειδήσεων, ώστε να χρησιμοποιούν μόνο αυτές τις δύο λέξεις για τις μεταβολές των χρηματιστηριακών μεγεθών…

Είναι επίσης τόση η άγνοια των μηχανισμών,  καθώς επίσης και των αιτίων, (αληθινών ή μη),οι οποίες προκαλούν αυτά τα φαινόμενα, ώστε αναρωτιέται κάποιος πως γίνεται να βασίζουν τόσοι πολλοί άνθρωποι τις αποφάσεις τους σε αυτά τα «δεδομένα». Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχει «κάτι», το οποίο μεταφράζεται με «κάποιον» τρόπο και κατόπιν προκύπτει μία «κάποια» αντίδραση.

Πιστεύω πως πολλοί στον χώρο του χρηματιστηρίου γνωρίζουν σαφώς τι επιδιώκουν και κινούνται ανάλογα. Ωστόσο είναι επίσης και αρκετοί εκείνοι, οι οποίοι αντίστοιχα δεν γνωρίζουν και κινούνται παρορμητικά και υπό καθεστώς μικρο-πανικού.

Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χρηματιστήριο στην Ελλάδα (όπως και παντού) αποτελεί κάτι το συγκεκριμένο και εκφράζει μία άποψη ανθρώπων, οι οποίοι κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα από το ευρύ κοινό… Οι αντιδράσεις τους όμως καθορίζουν τον τρόπο ανάδρασης και αυτών, οι οποίοι πρακτικά δεν επηρεάζονται ούτε στον ελάχιστο βαθμό.

Ράλλυ λοιπόν ή …Ελεύθερη  Πτώση;

Τίποτα από τα δύο…

Συνεχίστε ομαλά την οδήγηση…