Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πώς οι Πλουσιότεροι Ρώσσοι Έγιναν Πλούσιοι

Η πληρέστερη κατά τη γνώμη μου ανάλυση σχετικά με το θέμα και γραμμένη από Ρώσσο.
 
Επειδή πολλά γράφονται και πολλά είναι ανοησίες ή φαντασίες διαβάστε την παρακάτω ανάλυση. Δυστυχώς είναι στα Αγγλικά, αλλά παρατίθεται ο σύνδεσμος της πηγής του άρθρου ώστε να το μεταφράσετε με τα διαθέσιμα εργαλεία της Google ή άλλων προγραμμάτων περιήγησης.