Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πρόβλεψη vs Πρόγνωση

Ποια η διαφορά στο νόημα των δύο λέξεων;  Η πρόβλεψη βασίζεται σε μία εκτίμηση, χωρίς να υπάρχει κάποιο δεδομένο. Η πρόγνωση βασίζεται σε δεδομένα του παρελθόντος.