Τεύκρος Σακελλαρόπουλος Columnist – Film Director – Screenwriter – Civil Engineer

Πρόβλεψη ή Πρόγνωση (Prediction vs Forecasting)

Η πρόβλεψη βασίζεται σε μία εκτίμηση, χωρίς να υπάρχει κάποιο δεδομένο.

Η πρόγνωση βασίζεται σε δεδομένα του παρελθόντος.