Τεύκρος Σακελλαρόπουλος – Conceptual Cinematography

Πρόβλεψη ή Πρόγνωση (Prediction vs Forecasting)

Η πρόβλεψη βασίζεται σε μία εκτίμηση, χωρίς να υπάρχει κάποιο δεδομένο.

Η πρόγνωση βασίζεται σε δεδομένα του παρελθόντος.

Ίσως ενδιαφέρει και άλλους... (κοινοποιείστε)